Постижения на българската гражданска авиация

22.08.2011 г.

 1. През 1928 г. е създадено първото Българско народно въздухоплавателно акционерно дружество БУНАВАД за осъществяване на въздушни превози между София, Русе и Варна. Дружеството просъществува 1 – 2 години.
 2. През 1928 г. френската авиокомпания „СИДНА” /преименуван по-късно на Ер Франс/ оборудва летище в района на Бургас, където кацат нейни самолети.
 3. През 1947 г. Летище Врaждебна край София е предадено за гражданско ползване.
 4. На 29 юни 1947 г.  е открита първата въздушна линия София – Бургас.
 5. На 12 септември 1947 г. е осъществен първият международен полет за превоз на пътници по линията София – Будапеща
 6. На 3 ноември 1948 г. е подписана спогодба между България и СССР за създаване на смесено предприятие ТАБСО. През 1954 г. дружеството става 100% българско и е образувано управление Български граждански въздушен транспорт.
 7. През м. април 1962 г. БГА въвежда в експлоатация първите турбовитлови самолети Ил-18. През 1971-1972 г. пристигат първите самолети Ту-134 и Ту-154, дали началото на реактивната епоха на българското гражданско въздухоплаване.
 8. През м. април 1977 г. се дипломира първият випуск инженер-пилоти, обучени във ВНВВУ „Г. Бенковски” за нуждите на гражданската авиация.
 9. През 1980 г. са превозени 850 хил. пътника по вътрешни линии и 1,4 млн.  пътника по международни линии. През 1990 г. тези числа са съответно 1,1 млн. и 1,72 млн. пътника.
 10. През 1990 – 1991 г. се извършва преструктуриране на БГА с обособяване на отделни стопански субекти, извършващи основните дейности – Авиокомпания „Балкан” и Хемус Ер за превоз на пътници, летищата,  Ръководството за  въздушно движение, Хели Ер, Селскостопанска авиация, Институт по въздушен транспорт и др.
 11. Към м. декември 2010 г. пет  български авиокомпании осъществяват превоз на пътници по редовни и нередовни превози – „България Ер”, „ Хемус Ер”, „Ер Виа”, „Бългериан Еър Чартър” и „Би Ейч Еър” с общо 50  самолета с над 40 кресла /с превозени общо през годината 2,2 млн. пътника по международни линии и 211 хиляди по вътрешни линии/, една, „Карго Ер”, извършва само товарни превози, а две – „Хели Ер –САУ” и „Скорпион Еър” извършват специализирани авиационни работи.