Проведе се юбилейна конференция на тема„Минало, настояще и бъдеще на Българската авиация”

Пловдив, 2 септември 2011 г.

На 02.09.2011 г., на летище Пловдив, се проведе юбилейна научно-приложна конференция с международно участие. Тя премина под патронажа на Президента на Република България г-н Георги Първанов. Темата на конференцията беше „Минало, настояще и бъдеще на Българската авиация” и беше посветена на 100-годишния й юбилей.

Официалната конференция „100 години Българска авиация” бе открита с приветствие към делегатите. Приветствието бе отправено от контраадмирал Николай Николов, съветник по националната сигурност,  от името на Президента на Република България – Георги Първанов, който бе възпрепятстван да присъства лично поради визитата си в Сърбия.

Участие в конференцията взеха доц. д-р инж. Светлозар М. Асенов, който разкри основните акценти в развитието на българското самолетостроене, както и на ремонтно-възстановителната дейност. Той говори за началото на въздухоплаването в България, първия летателен апарат, производството на моторни и безмоторни самолети на територията на страната.

Доц. Диан Н. Гешев, ръководител на катедра „Въздушен транспорт” при ТУ-София, представи лекцията си, посветена на историята, проблемите и перспективите в подготовката на кадри с висше образование за гражданската авиация.

За съвременното военно изкуство и ролята на българската авиация за осигуряване въздушния суверенитет на страната говори о.р. полк. проф. Иван М. Симеонов, а полк. доц. д-р  Любомир С. Алексиев д.м. представи интересна информация относно българския опит в авиомедицинската евакуация за въоражените сили.

К-н Любомир Г. Славов от 3-та иаб Граф Игнатиево даде подробна информация за обучението на „младия летателен състав“ – като брой часове за обучение, техника на която се обучават, техника на пилотиране и самолетоводене.

Други теми, дискутирани на конференцията, бяха „Исторически корени и ролята на държавата ни за създаване на Българската авиация”, изнесена от о.р. ген. м-р доц. Евгени Манев – Председател на УС на Фондация „Български ВВС”.

Кратък преглед на международноправното урегулиране на гражданското въздухоплаване и България бе представен от Венцислав Гигов – ГД ГВА, МТИТС.

Презентация на тема Предизвикателства и перспективи пред ДП РВД бе изнесена от Ивайло Василев – Директор на УВД, МТИТС.

За подготовката и приемствеността на авиационните кадри от ВВС – авиационната образователна система и нейното модернизиране говори о.р. полк. проф. Павел Пенев – член на УС на Фондация „Български ВВС”.

Доклад за гражданската авиация изнесе о.р. полк. Иван Петков от Българска авиационна асоциация, за създаването и развитието на авиационната медицина в България – проблеми и перспективи говори о.р. полк. д-р Румен Златев – ВМА.

Други не по-малко интересни доклади бяха:

  • Предизвикателствата пред българската военна авиация на съвременния етап за нейното съхранение и развитие – ген. м-р д-р Константин Попов , командир на ВВС
  • „България Ер” – националният въздушен превозвач на Република България – презентация на кап. Янко Георгиев – изпълнителен директор на авиокомпания „България Ер”
  • Българският опит в авиомедицинската евакуация за въоръжените сили – презентация на ВМА и ВВС на БА, изнесена от подп. д-р Камен Ненов – ВМА
  • За космическите достижения на България говори проф. д-р инж. Петър Ст. Гецов, който представи проектите, в които участва Института за космически изследвания при БАН.
  • Инж. Тошко Г. Тодоров представи системата на военно-ремонтните заводи, чийто правоприемник е “ТЕРЕМ” ЕАД. Той разказа за стопанската структура, която обединява военно-ремонтните заводи на Министерство на отбраната и осигурява потребностите от ремонт на въоръжение и техника на Българската армия.