Програма ISC2012

 

ПРОГРАМА

за провеждане на Международна научна конференция (ISC) 2012

под патронажа на Президента и Върховен главнокомандващ

въоръжените сили на Република България Росен Плевнелиев

на тема „Авиацията в съвременната геополитика и стратегия на ЕС, НАТО, коалициите и държавите“,

посветена на 100-годишнината на българската авиация

 11-12.04.2012 г.

Централен военен клуб

София

Първи ден, 11.04.2012 г.

====================================================

I. 08:30-09:00 Регистрация на участниците в конференцията.

====================================================

II. 09:00-09:25 Официално откриване на международната научна конференция, представяне на официалните лица и приветствия.

- Откриване на конференцията от Почетния председател на УС на Фондация „Български ВВС“ о.р. ген. Михо Михов;

-  Приветствие от Президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили на Република България Росен Плевнелиев;

- Приветствие от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски;

- Приветствия от български институции, ГЕНЕРАЛНИ ПАРТНЬОРИ и чуждестранни гости.

====================================================

III. 09:25-13:00  Пленарна сесия – зала „Концертна“. (доклади и презентации на фирми и организации)

1. Встъпителен доклад на министърa на отбраната на Република България Аню Ангелов. (до 20 минути)

2. Глобални геополитически и икономически рискове (2012-2020 г.) в контекста на стратегическата отбрана, националната ни сигурност и икономиката на въздушното пространство. (Проф. д-р на икон. науки Димитър Иванов, Управляващ Международен Директор и Старши Съветник на Борда на Директорите на Гъркин Кепитъл (Международен Инвестиционен Фонд), САЩ, експозе до 15 минути)

3. Икономическият фактор и българската авиация. (проф. д-р Тилчо Иванов, УНСС, ескпозе до 15 минути)

4. Авиацията в геополитическата и стратегическата среда за сигурност. (о.р. ген.-майор доц. Евгени Манев, председател на УС на Фондация „Български ВВС“, експозе до 15 минути)

5. Военновъздушните сили в геополитическата и стратегическата среда за сигурност. (ген.-майор д-р Константин Попов, командир на ВВС, експозе до 15 минути)

6. Разработване на нови регламентиращи документи – залог за модерни и боеспособни Военновъздушни сили. (бриг. ген. д-р Румен Радев, заместник командир на ВВС, експозе до 15 минути)

====================================================

11:10-11:25 Кафе-пауза.

====================================================

7. Роля, място и значение на авиационния компонент в политиката за сигурност и отбрана на ЕС. (o.р. ген.-майор Съби Събев, експозе до 15 минути)

8. Евроконтрол – от управление на промяната към управление на Европейската мрежа за контрол на въздушното движение. (г-жа Стефания Николова-Цанкова, старши експерт в Директорат „Единно европейско небе“, Евроконтрол, експозе до 15 минути)

9. Инициативата „Единно европейско небе“ – втори законодателен пакет – Схема за управление на ефективността. (г-н Драган Драганов, експерт в дирекция „УВД“, Централно Управление на ДП „РВД“, доклад на ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР, до 20 минути)

10. Концепция за гъвкаво използване на въздушното пространство и нейните нови предизвикателства пред военно-гражданската координация по управление на въздушното движение (УВД). (г-н Михаел Щайнфурт, началник на отдел гражданско-военна координация за УВД, Евроконтрол, експозе до 15 минути)

11. Проектът DANUBE FAB – ролята на България в инициативата на ЕС „Единно европейско небе“. (г-н Веселин Стоянов, експерт в дирекция „УВД“, Централно Управление на ДП „РВД“ и ръководител на проекта DANUBE FAB от българска страна, доклад на ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР, до 20 минути)

=================================================

13:00-14:00 Oбяд. (в ЦВК)

====================================================

IV. 14:00-16:30 Пленарна сесия – зала „Концертна“. (доклади и презентации на фирми и организации)

12. Съвременната българска военна авиация и нейните съюзни ангажименти по изпълнение на задачата „Air Policing“. (бриг. ген. Цанко Стойков, командир на военно формирование 28000 – Граф Игнатиево, експозе до 15 минути)

13. Нов модел боен самолет за българските ВВС или модернизация – възможният избор. (доц. д-р Светлозар Асенов, ТУ-София, филиал Пловдив, експозе до 15 минути)

14. Изследвания, разработки и тенденции за развитие на военната авиация в света. (инж. Николай Загорски, ТУ-София, филиал Пловдив, експозе до 15 минути)

15. Миниатюрните безпилотни летателни апарати и сигурността на обществото. (г-н Ангел Ангелов, студент в ТУ-София, филиал Пловдив, експозе до 15 минути)

16. Нормативна база за проектиране на граждански безпилотни летателни апарати. (г-ца Йоана Раева, студентка в ТУ-София, филиал Пловдив, експозе до 15 минути)

=================================================

15:30-15:45 Кафе-пауза.

=================================================

17. Българската школа в подготовката на летателни и инженeрни кадри за авиацията – състояние, проблеми и перспективи. (полк. доц. д-р Даньо Лалов, НВУ „В. Левски“ – Факултет „Авиационен“, експозе до 15 минути)

18. Актуално състояние на техническото обслужване и ремонт на авиационна техника в България и тенденции в развитието на ТЕРЕМ „Г. Бенковски” ООД – Пловдив. (инж. Кирил Чайлев, ТЕРЕМ „Г. Бенковски” ООД – Пловдив, експозе до 15 минути)

19. Значения на поуките от 100-годишната авиационна практика за определяне приоритетите в перспективната система на българската военна авиация. (полк. проф. Димитър Недялков, ВА „Г. С. Раковски“, експозе до 15 минути)

20. Развръщане на летищната мрежа и изграждане на летищната инфраструктура на българските въздушни войски в периода 1937-1942 г. (подп. д-р Мануш Христов, ВВУБ „Г. Бенковски“, експозе до 15 минути)

 ====================================================

V. 16:30-17:30 Дискусионна сесия – зала „Концертна“.

====================================================

18:00-19:00 Представяне на труда на полк. Проф. Димитър Недялков „История на българската военна авиация“ – зала „Концертна“.

=================================================

19:00-20:30 Коктейл за участниците. (в залите на ЦВК)

=================================================

Втори ден, 12.04.2012 г. 

Международен ден на авиацията и космонавтиката

=================================================

09:00-09:15 Валидиране на пощенска марка по случай 100-годишнината на българската авиация – зала „Концертна“. (командване на ВВС)

=================================================

VI. 09:15-12:45 Пленарна сесия – зала „Концертна“.

21. Научни възгледи и реални възможности на космическите държави за глобално използване на въздушно-космическото пространство за мирни и военни цели. (проф. д-р Петър Гецов, Директор на ИКТИ – БАН, експозе до 15 минути)

22. Политика на ЕС – програма GMES за повишаване на сигурността чрез мониторинг на околната среда и участието на България. (инж. Радко Радков, Български  информационен офис по Земни наблюдения и Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (GMES) на Европейската комисия и Европейската космическа агенция, експозе до 15 минути)

23. EGNOS – спътникова система за Европейското въздушно пространство. (доц. д-р Борис Василев, ТУ-София, експозе до 15 минути)

24. Приносът на Института по отбрана за българските ВВС. (полк. доц. д-р Стоян Балабанов, Институт по отбрана, експозе до 15 минути)

25. Анализ на авиационния пазар в България 2004-2011 г. и прогноза за развитие до 2014 г. (колектив от: г-н Светослав Станулов, г-жа Валентина Лулева и г-н Йовко Йоцев, Асоциация на българските авиокомпании, експозе до 15 минути)

26. Конверсия на военните летища в България в граждански – от илюзия към реалност. (г-н Йордан Карамалаков, IATA-България, експозе до 15 минути)

=================================================

10:30-10:45 Кафе-пауза.

=================================================

27. Единната авиационна спасителна система на България – проблеми и задачи. (о.р. полк. проф. Павел Пенев, Фондация „Български ВВС“, експозе до 15 минути)

28. Съвременни тенденции в развитието на авиационното образование и обучение на кадри за гражданската авиация. (доц. д-р Диан Гешев, ТУ-София, експозе до 15 минути)

29. Съвременни тенденции в развитието на авиационното образование и обучение на ръководни кадри за авиацията и ВВС. (полк. доц. Румен Ячев, ВА „Г. С. Раковски“, експозе до 15 минути)

30. Авиационен медицински транспорт в аспекта на националната сигурност. (полк. доц. Любомир Алексиев, ВМА, експозе до 15 минути)

31. България и безпилотната авиация – настояще и възможности за развитие. (полк. доц. д-р Атанас Начев, Институт по отбрана, експозе до 15 минути)

32. Стратегически разузнавателен анализ и обработка на информацията от въздушното разузнаване и други източници. (доц. д-р Добрин Анастасов, Министерство на отбраната, експозе до 15 минути)

33. Безпилотни летателни апарати в подкрепа на HUMINT операции. (подп. инж. Мариян Нинов, Министерство на отбраната, експозе до 15 минути)

====================================================

VII. 12:45-13:30 Обща дискусия – зала „Концертна“.

====================================================

VIII. 13:30-13:40 Заключително слово и закриване на международната научна конференция от Почетния председател на УС на Фондация „Български ВВС“ о.р. ген. Михо Михов.

====================================================

За да изтеглите Програмата на конференция ISC2012 в PDF формат, натиснете тук.

 

Забележки:

1. Докладчиците и авторите на презентации по време на регистрацията предоставят материалите си на организационния секретар на конференцията на електронен и хартиен носител за последващо отпечатване в Сборник на международната научна конференция. Докладите да са в обем до 15 стандартни страници.

2. Заявки за участие с доклади и презентации, както и анотациите по тях да се изпращат на: о.р. подп. Радостин Димитров, организационен секретар на конференцията; e-mail адрес: iscbaff@gmail.com.

3. Изисквания за техническо оформление на докладите можете да изтеглите от тук.

4. Организаторите си запазват правото на промени в програмата на конференцията.

5. За повече информация ви молим да посещавате редовно нашият интернет адрес: www.100.airshow-bg.com.