Лектори

Списък на потвърдилите лектори за участие, по реда на изнасяне на техните доклади в пленарните сесии, съгласно програмата на конференцията:

1. г-н Аню Ангелов, министър на отбраната на Република България
2. Проф. д-р Димитър Иванов, Управляващ Международен Директор и Старши Съветник на Борда на Директорите на Гъркин Кепитъл (Международен Инвестиционен Фонд), САЩ
3. Проф. д-р Тилчо Иванов, УНСС
4. О.р. ген.-майор доц. Евгени Манев, председател на УС на Фондация „Български ВВС“
5. Ген.-майор д-р Константин Попов, командир на ВВС
6. Бриг. ген. д-р Румен Радев, заместник командир на ВВС
7. О.р. ген.-майор Съби Събев
8. Г-жа Стефания Николова-Цанкова, старши експерт Директорат „Единно европейско небе”, Евроконтрол
9. Г-н Драган Драганов, експерт в дирекция „УВД”, Централно Управление на ДП „РВД“
10. Г-н Михаел Щайнфурт, началник на отдел гражданско-военна координация за УВД, Евроконтрол
11. Г-н Веселин Стоянов, експерт в дирекция „УВД”, Централно Управление на ДП „РВД“ и ръководител на проекта DANUBE FAB от българска страна
12. Бриг. ген. Цанко Стойков, командир на военно формирование 28000 – Граф Игнатиево
13. Доц. д-р Светлозар Асенов, ТУ-София, филиал Пловдив
14. Инж. Николай Загорски, ТУ-София, филиал Пловдив
15. Г-н Ангел Ангелов, студент в ТУ-София, филиал Пловдив
16. Г-ца Йоана Раева, студентка в ТУ-София, филиал Пловдив
17. Полк. доц. д-р Даньо Лалов, НВУ „В. Левски” – Факултет „Авиационен“
18. Инж. Кирил Чайлев, ТЕРЕМ „Г. Бенковски” ООД – Пловдив
19. Полк. проф. Димитър Недялков, ВА „Г. С. Раковски“
20. Подп. д-р Мануш Христов, ВВУБ „Г. Бенковски”
21. Проф. д-р Петър Гецов, Директор на ИКТИ – БАН
22. Инж. Радко Радков, Български информационен офис по Земни наблюдения и Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (GMES) на Европейската комисия и Европейската космическа агенция
23. Доц. д-р Борис Василев, ТУ-София
24. Полк. доц. д-р Стоян Балабанов, Институт по отбрана
25. Колектив г-н Светослав Станулов, г-жа Валентина Лулева и г-н Йовко Йоцев, Асоциация на българските авиокомпании
26. Г-н Йордан Карамалаков, IATA-България
27. О.р. полк. проф. Павел Пенев, Фондация „Български ВВС“
28. Доц. д-р Диан Гешев, ТУ-София
29. Полк. доц. Румен Ячев, ВА „Г. С. Раковски“
30. Полк. доц. Любомир Алексиев, ВМА
31. Полк. доц. д-р Атанас Начев, Институт по отбрана
32. Доц. д-р Добрин Анастасов, Министерство на отбраната
33. Подп. инж. Мариян Нинов, Министерство на отбраната

Not Found

Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.