Lockheed Martin – САЩ

Lockheed Martin

Lockheed Martin е глобална компания в сферата на сигурността, основно  ангажирана с проучване, дизайн, разработване, производство, интегриране  и поддръжка на усъвършенствани технологични системи, продукти и услуги.

Lockheed Martin обслужва едновременно американски и международни клиенти с продукти и услуги, които имат отбранителни, граждански и търговски  приложения.

Секторът „Аеронавтика”на Lockheed Martin е един от основните бизнес единици в световен мащаб в областта на бойната авиация, въздушната  мобилност и развитието на военната авиация.

Компанията произвежда световно  известния Боен сокол F-16, като вече над 4400 такива модела са  произведени. Боен сокол F-16 е най-добрият мултицелеви изтребител в света.

Той се отличава с издържливост, прецизност и съвременни технологии и е изтребителят с най-ниски експлоатационни разходи за развръщане и поддръжка.