За лека и гражданска авиация

Важно!

Всички участници в БИАФ 2011 от леката, бизнес и гражданска авиация да имат на разположение следните документи:

1. Документ за правоспособност на пилотите

2. Валиден лиценз за въздухоплавателното средство

3. Документ за правоспособност за ръководител полети