Организатори

Организатори на БИАФ 2011 са:

Фондация Български Военно въздушни сили Военновъздушните сили на Република България
Ул. Георг Вашингтон 23
София 1000
България
Тел.: 02 9304040
Факс: 02 9304020
Е-мейл: baffpres@abv.bg
Бул. „Тотлебен” 34
София 1606
България
Тел.: 02 9224014; 02 9224029
Факс: 02 9224019
Е-мейл: pr_vvs@abv.bg

Съорганизатор на БИАФ 2011

BulAtsa Държавно предприятие „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“
София 1540
Бул. „Брюксел“ №1
Тел.: 937 1111
Факс: 980 0043
Е-мейл: atsainfo@atsa.bg
www.bulatsa.com

С подкрепата на:

- Министерство на отбраната
- Министерство на вътрешните работи
- Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
- Община София
- Община Пловдив
- Летище Пловдив