Международна научна конференция (ISC) 2012

На 11 и 12 април 2012 г. в сградата на Централен военен клуб в гр. София се проведе Международна научна конференция (ISC) 2012, на тема: „Авиацията в съвременната геополитика и стратегия на ЕС, НАТО, коалициите и държавите”.

Конференцията се проведе под патронажа на Президента и Върховен Главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ.

ОРГАНИЗАТОРИ:

Фондация „Български военновъздушни сили“

Ул. „Георг Вашингтон“ 23
София 1000
България
Тел.: 02 9304040
Факс: 02 9304020
Е-мейл: baffpres@abv.bg, iscbaff@gmail.com

Военновъздушни сили на Република България 

Бул. „Тотлебен“ 34
София 1606
България
Тел.: 02 9224014; 02 9224029
Факс: 02 9224019
Е-мейл: pr_vvs@abv.bg

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР:

Bulatsa

София 1540
Бул. „Брюксел“ №1
Тел.: 937 1111
Факс: 980 0043
Е-мейл: atsainfo@atsa.bg
www.bulatsa.com

Aкцентът на събитието е дефиниране на управленски препоръки по управление на въздушното пространство, летищните комплекси и използването на авиацията и съвременните високотехнологични постижения като инструмент за формиране на геополитики и стратегии на ЕС, НАТО, коалициите и държавите.

ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ НА ЛЕКТОРИТЕ СА ДОСТЪПНИ В ПРОГРАМАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, в PDF формат!!!