Ограничения

За сигурността на зрителите ще се грижат Военна полиция, Охранителна полиция, КАТ и доброволци.

Бъдете внимателни и се подчинявайте на указанията и разпоредбите от упоменатите органи. Те имат за цел да не се допуснат инциденти, които да помрачат Вашето настроение.

Лица в нетрезво състояние няма да бъдат допуснати на територията на БИАФ 2011.

Забранено е внасянето на алкохол и наркотични вещества.

Не носете и не използвайте огнестрелно и хладно оръжие. Всеки опит за проникване в авиобазата с оръжие ще бъде препятстван от органите за сигурност.